Tel:

0755.535.363

Manual de jocuri pentru copii

„Cei care caută duioşia şi spiritul aventuros al jocurilor copilăriei, vor găsi în romanul de faţă imagini ce apropie preocupările copilăreşti de o limită a infracţionalului uneori, alteori doar de o trecere dincolo de limitele moralei curente. Copiii sunt acum o rezultantă a dimensiunilor reale şi virtuale ce particularizează un tip de societate în care insul tinde spre lipsa de comunicare, spre absenţa afectivităţii motivate, spre comportamente aberante. De aici se poate vorbi de priceperea scriitoricească a unui autor care, deşi încă tînăr, reuşeşte să se apropie într-un mod remarcabil de ceea ce înseamnă duritate existenţială, trăită şi înţeleasă din perspectiva copilului (teoretic inocent) şi nu a adultului”. (C. Dram)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *