Tel:

0755.535.363

Strategii narative moderne în romanul japonez din secolul XX

Romanul japonez modern își are rădăcinile în influența exercitată de romanul occidental modern. Totuși, ideea studiului de față este că romanul japonez modern și-a însușit forme moderne ale discursului romanesc occidental printr-un act mai amplu decât pasivitatea influențării, care e traducerea.

Romanul japonez va fi abordat în perspectiva relaţiilor ce le întreţine cu centrul de receptare european. În principal va fi delimitat centrul de receptare european, cu specificitatea lui, care va deveni funcţională pe parcursul lucrării. Acest determină modul de lectură al romanului japonez.

Aici se vor avea în vedere două aspecte: al lecturii efectuate de cititorul obişnuit cu exigenţele europene şi al romancierilor japonezi care suportă influenţa europeană. Aşadar, se va avea în vedere atât modul de producere a romanului japonez, cât şi întâlnirea acestuia cu „orizontul de aşteptare” specific european.

Etichete: , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *